سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

روایت ساخت مجموعه گنجعلیخان کرمان در نمایشی رادیویی - صفحه محتوایی خبر

 

 

روایت ساخت مجموعه گنجعلیخان کرمان در نمایشی رادیویی

"خواب و بیدار" عنوان نمایشی 30 دقیقه ای از صدای مرکز کرمان است که به روایت ماجرای پیرمردی مومن و درستکار از اهل کرمان می پردازد.

پیرمردی که در تنگنای شدید اقتصادی ناگزیر به نگهداری از دختر باردار بیوه اش است اما در این اوضاع هم ایمان به خدا، کمک به فقیرتر از خودش و سخاوت را فراموش نمی کند و به پاداش ایمان و نیکوکاری اش گنجی می یابد و ماجرا به گونه ای پیش می رود که دخترش به همسری گنجعلیخان در می آید و .....

نمایش " خواب و بیدار " برگرفته از کتاب تاریخ کرمان نوشته ی محمود متدین را مژگان نیک طبع برای رادیو تنظیم و کارگردانی و فرجام شهابی تهیه کرده است.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: صدابردار: قاسم راست پور، افکتور: شقایق اسدی، بازیگران: محسن کاشانی، مژگان نیک طبع، سید بهزاد تاج الدینی، مرتضی مطلق، مرتضی دامغانی،معین طیاری .

alt