سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

رویکرد پژوهش های مرکز اردبیل مبتنی بر تولید است - صفحه محتوایی خبر

 

 

رویکرد پژوهش های مرکز اردبیل مبتنی بر تولید است

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل در سال 92 چندین پژوهش کاربردی در واحد آموزش و پژوهش این مرکز انجام شده است .

 بنابراین گزارش در حوزه پژوهش نگاه مرکز، پژوهش های تولید محور است و در این راستا تلاش شده است موضوعاتی انتخاب شوند که در حوزه برنامه سازی مورد استفاده قرار گیرند.

جلیل شامی مدیر آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز اردبیل اظهار داشت: در سال 92 پژوهش راهکارهای رسانه ای جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع استان اردبیل با پژوهشگری پریسا نجات که به بررسی و شناسایی عوامل تخریب جنگل ها و مراتع استان اردبیل و ارائه راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری از این عوامل و شناسایی فرصت های توسعه ای مناطق جنگلی و مرتعی انجام شد که به صورت بالقوه و بالفعل در استان اردبیل وجود دارد و چندین پیشنهاد رسانه ای در راستای بهبود وضیعت جنگل داری و مرتع داری در استان و افزایش میزان بهره برداری از پتانسیل های این مناطق ارائه شد.

شهیدگاه گورستان متروک (بررسی مقابر تاریخی دوره صفویه در اردبیل) با پژوهشگری رامین شاهی زاده که به بررسی مقابر بجا مانده از دوران صفویه در اردبیل و شناسایی و معرفی دلالت های معنایی هنرهای بکار رفته در این مقابر انجام شد. در این تحقیق به طور اجمالی گزارشی از وضیعت موجود تعدادی از مهم ترین بقاء دوران صفوی ارائه شده و راهکارهایی جهت حفاظت و مرمت مقابر مزبور پیشنهاد شد.

alt

همچنین پژوهش توریسم درمانی در استان اردبیل و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن بر مردم با پژوهشگری مهدی فلاح که به بررسی شناخت ظرفیت های توریسم درمانی و همچنین شناخت موانع و مشکلات برسر توسعه این صنعت در استان انجام شد و این تحقیق مبنای اطلاعاتی خوبی برای برنامه سازی در قالب های صدا ، سیما و خبر فراهم می کند.