جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

زیر آسمون نیله در قاب شبکه خلیج فارس - صفحه محتوایی خبر

 

 

زیر آسمون نیله در قاب شبکه خلیج فارس

زیر آسمون نیله در قاب شبکه خلیج فارس

 

برنامه زیر آسمون نیله درشبکه استانی سیمای خلیج فارس در دست تهیه و تولید است.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، این برنامه در قالب مستند گزارشی است که به معرفی روستاهای موفق در زمینه ترویج فرهنگ ساده زیستی و خودکفایی مردم  استان می پردازد.

در این برنامه  بازیگراصلی یعنی خالو کریم به بهانه های مختلف تصمیم به رفتن سفر به روستاهای استان می کند. این بهانه به گونه ای ایجاد می شود که مثلا یک روستا در تولید محصول زبان زد خاص و عام می باشد و بهترین محصول استان و یا کشور را تولید می کند، خالو کریم به بهانه خرید محصول  به این روستا وارد می شود و با برداشت و بازار این محصول آشنا می شود و در کنار آن یه سری به دیدنیهای روستا و یا صنایع دستی و اشخاص کارآفرین و یا اتفاقات زیبایی دیگر که در روستا می افتاد می زند و بیننده را با آنها آشنا می کند.

گزارش – طبیعت – سرود و موسیقی و مصاحبه با مهمان بخش های این برنامه را تشکیل می دهد.

ترویج فرهنگ ساده زیستی و خودکفایی مردم روستاهای استان از دیگر رویکردهای این برنامه تلویزیونی است.

برنامه 30 دقیقه ای زیر آسمون نیله در ساختار مستند گزارشی را سعید ماندگاری تهیه و تولید می کند.