سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

ستاره ای زیرآب در رادیو کرمان می درخشد - صفحه محتوایی خبر

 

 

ستاره ای زیرآب در رادیو کرمان می درخشد

"ستاره ای زیر آب" عنوان نمایشی 30 دقیقه از صدای مرکز کرمان است که روایت گر گوشه ای از ظلم هایی است که در طول تاریخ بر کودکان قالیباف خانه ها رفته ولی این بار پایانی متفاوت دارد.

این نمایش ماجرای بازدید سر زده عبدالحسین خان تیمورتاش والی کرمان و بلوچستان از یک قالیباف خانه است که در آنجا دختری 8 ساله از ظلم رئیس قالیباف خانه می گوید اما به دنبال ماجراهایی مفقود می شود .

سرنوشت این دختر و اتفاقات تلخ پیرامون آن منجر به نگارش اولین قانون کار در ایران شده که دستمایه این نمایش رادیویی است.

ستاره ای زیر آب را مرتضی مطلق نوشته و کارگردانی کرده و فرجام شهابی آن را تهیه می کند.

بازیگران این نمایش نیز ناصر پاک گهر، علی کهن، محسن کاشانی، مژگان نیک طبع، عهدیه شجاعی و بازیگر خردسال یسنا مطلق می باشند.

alt