جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

سرن کوه روایتی ازبازی آب ونور - صفحه محتوایی خبر

 

 

سرن کوه روایتی ازبازی آب ونور

سرن کوه عنوان مستندی 28 دقیقه ای از مجموعه کوهستان های کویر است که مراحل تولید آن درشبکه کرمان از اواخر سال 89 آغازشد و تا آخر آذرماه 90 ادامه داشت وهم اکنون نیز آماده نمایش است.

دراین مستند گروه صخره نوردی به 40 کیلومتری شهرستان جیرفت و قلب رشته کوه جبالبارز می روند تا ارتفاع دومین آبشار مرتفع ایران را محاسبه کنند. (پس از اولین فرود ارتفاع دقیق آبشار 95 متر ثبت می گردد که پیش ازاین از زبان مردم 130مترعنوان شده بود)

تهیه کننده: محمدرضامیرحبیبی، تصویربردار و کارگردان: فرهنگ خاتمی، تدوین: مسعودجورابی، گفتارمتن: نادرگوهری سودی، صخره نوردان: محمدرضاحسینی، ایمان عاشری وجوادنظام دوست

alt 

alt