جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

سیمای تابان برف را به کودکان کویر هدیه می دهد - صفحه محتوایی خبر

 

 

سیمای تابان برف را به کودکان کویر هدیه می دهد


معاونت سيماي شبكه تابان انيميشن برف خانه را توليد مي كند .

انيميشن برف خونه عنوان انيميشني است كه در سيماي شبكه تابان در حال توليد مي باشد.

داستان اين انيميشن با بهره گيري از تصاوير و داستان هاي بومي و محلي در يكي از روستاهاي خوش آب و هواي استان يزد اتفاق مي افتد.

سه برادر به نام هاي فرخ، فريد و فرهنگ كه در يك اتفاق خرابكارانه توسط دو شياد انجام مي شود، دست به يك اختراع مي زنند، اين دو شياد به نام هاي مراد و رئيس با هواپيماي خود به نيروگاه بادي برف خونه برخورد مي كنند و اين نيروگاه خراب مي شود.

فرخ، فريد و فرهنگ با كمك پرفسور علفي نيروگاه بادي متحركي را مي سازند و برق برف خونه را روشن مي كند و داستان ادامه پيدا مي كند.

انيميشن برف خونه به صورت دو بعدي (cut out) در 13 قسمت 11 دقيقه اي مراحل پاياني توليد را پشت سر مي گذارد.

عوامل اين انيميشن عبارتند از : مجري طرح و كارگردان: مصطفي يادگار / انيماتور: خديجه گل بايي و روح ا... يادگار / جلوه هاي ويژه: ‌امير سعيد دهقاني منشادي / نويسنده: امير صالح معتمني.

alt