جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های تلویزیونی جاجی آباد و تفت - صفحه محتوایی خبر

 

 

سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های تلویزیونی جاجی آباد و تفت

به همت همکاران امور توسعه مایکرویو اداره کل ارتباطات زمینی سازمان صدا و سیما و همکاری واحد ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز یزد سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های تلویزیونی حاجی آباد و تفت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، با نصب و راه اندازی دو لینک مایکرویو STM-1 NEC و نیمبرا 360 سیگنال های ts1 و ts2 از مرکز یزد به ایستگاه های فرستنده تلویزیونی حاجی آباد و تفت منتقل شد.

با این کار در صورت قطعی و یا اختلال در تصاویر ماهواره ای، از این سیستم برای پشتیبانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی استفاده می شود.

alt