سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

شبکه اترک انعکاس دهنده همدلی و همزبانی دولت و ملت - صفحه محتوایی خبر

 

 

شبکه اترک انعکاس دهنده همدلی و همزبانی دولت و ملت

شبکه اترک انعکاس دهنده همدلی و همزبانی دولت و ملت

شبکه اترک انعکاس دهنده همدلی و همزبانی دولت و ملت

احمد مهدوی مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی گفت: رویکرد برنامه های صدا و سیمای استان حضور گسترده مردم و طرح مسائل مختلف جامعه و البته پاسخ و طرح دیدگاه های مسئولین در سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی در رسانه است.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی ؛ احمد مهدوی افزود : این رویکرد برنامه سازی باعث استحکام روابط و عمق تفاهم و همدلی بین مردم و مسئولان شده است .

وی خاطر نشان کرد : در این راستا در رادیو برنامه های پاسخ، مردم و مسئولان، پیام اترک، گفتگو، صبح و زندگی، صدای روستا با اخذ مصاحبه و گزارش و در سیمای اترک برنامه های کنکاش، شب های اترک و سلام آبادی نسبت به تعمیق همدلی و هم زبانی در برنامه سازی در حال تولید و پخش است .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی عنوان کرد: در حوزه خبر، بخش های نوبت مردم و از شهرستان ها چه خبر در راستای تعمیق همدلی و همزبانی صورت پذیرفته است .

احمد مهدوی درخواست مسئولان برای حضور در برنامه های مردم و مسئولان و پاسخ صدای اترک و کنکاش و شب های اترک سیمای اترک و همچنین اقبال عمومی مردم با ایجاد ارتباط با مسئولان از طریق این برنامه ها از طریق سامانه پیامک ، تلفن و ... را گواه این مدعا دانست .

مهدوی با تاکید بر نقش برنامه های متناسب با گویش های استان عنوان کرد: برنامه های دنگه کرمانج و ایشق گجه له در صدای اترک و آیدنلق و دَرچه در سیمای استان با استفاده از زبان های محلی قومیت های کرمانج و ترک استان، پدید آورنده ارتباطی صمیمی و فضایی همدلانه شده اند .