جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

شبکه آفتاب قدم به قدم به پوشش 100% دیجیتال نزدیک می شود - صفحه محتوایی خبر

 

 

شبکه آفتاب قدم به قدم به پوشش 100% دیجیتال نزدیک می شود

فرستنده ديجيتال در ايستگاه هزار آباد آشتيان و سه فرستنده اف ام در ايستگاه مستوفي اراك به همّت همكاران فني مركز مركزي به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي استان مرکزی، با راه اندازي سه فرستنده اف ام، راديوهاي اقتصاد، سلامت و اربعين در استان مركزي به سمع شنوندگان استان مركزي خواهد رسيد.
هم اكنون پوشش ديجيتال در استان مركزي بيش از 93 درصد است.