جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

شعارانحصاری سیمای فارس مصوب شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

شعارانحصاری سیمای فارس مصوب شد

شعارانحصاری سیمای فارس مصوب شد

شعارانحصاری سیمای فارس مصوب شد

با پیشنهاد صدا وسیمای مرکز فارس و تصویب درستاد مرکزی، شبکه فارس، سیمای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی شد.

با توجه به ظرفیت  بی بدیل تاریخی، فرهنگی، هنری و ادبی استان پهناور فارس و توانمندی ها وعملکرد سیمای فارس از جمله تولید برنامه هایی با مخاطبین فرا استانی وفرا ملی و حضور پررنگ و شایسته در شبکه های سراسری و نیز با عنایت به وجود ظرفیت های هنری، تخصصی و فنی دراستان و مرکز، نیازبه انتخاب شعاری مناسب و شایسته احساس می شد که طی جلسات متعدد و با توجه به ویژگی های فوق الذکر، عبارت " سیمای تمدن و فرهنگ ایران اسلامی" پیشنهاد و به تصویب رسید.

برنامه ریزی امسال سیمای فارس به گونه ای انجام شده که کیفیت و محتوای برنامه ها با این شعار مطابقت داشته باشد، از ابتدای سال جاری تغییرات مثبت ایجاد شده در برنامه های اصلی و برنامه های در دست تولید شاهد این ادعاست.