جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

صفار با مازندرانی همراه شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

صفار با مازندرانی همراه شد

با حکم مدیر کل صدا و سیمای مرکز البرز،ناصر صفار به سمت "قائم مقام مدیرکل و سرپرست معاونت سیما"ی آن مرکز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها،صفار که پیش از این سرپرست راه اندازی مرکز البرز بود بعد از انتصاب مازندرانی به مدیر کلی آن مرکز ،فعالیت خود را در سمت قائم مقامی و سرپرست معاونت سیما ادامه می دهد.

معاونت سیمای مراکز آذربایجان غربی و لرستان،مدیریت واحد های هماهنگی و پشتیبانی و ارزیابی مرکزسیمای استان ها بخشی از کارنامه مدیریتی  صفار را تشکیل می دهد.

alt