حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳ اسفند ۱۳۹۷

طلسم نمايش راديويي شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

طلسم نمايش راديويي شد

طلسم نمايش راديويي شد


نمايش راديويي " طلسم" از شبكه استاني صداي مركز اردبيل شنوندگان را همراهي مي كند.
به گزارش روابط عمومي صدا و سیمای مرکز اردبیل، نمايش راديويي " طلسم" از شبكه استاني صداي مركز اردبيل شنوندگان را همراهي مي كند.
داستان اين نمايش درباره شخصي به نام ياور است كه باور كرده است كه به گفته فال بين هندي، بلايي بر سر وي كه مدير عامل كارخانه است ، نازل مي شود. همسرش مولود كه معتقد است اين مسائل خرافه است، به ياور مي گويد مدير عاملي را براي يك ماه تا روز موعود به او بسپارد تا بلا به جاي ياور، بر سر او نازل شود. ياور، مخالفت مي كند ولي با اصرار مولود، به ناچار مي پذيرد و ...
نمايش راديويي " طلسم"  به تهيه كنندگي و كارگرداني امين رسولي، جمعه ساعت 21:30 از صداي مركز اردبيل مي شود.