جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

طنین کرنای کرمانی سراسری شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

طنین کرنای کرمانی سراسری شد

قطعه موسیقایی (کرناکرمانی) درواحد موسیقی مرکزکرمان تولید شد.

"کرناکرمانی" عنوان قطعه ای است که برای مخاطب عام در واحد موسیقی مرکز کرمان تولید شده است .

براساس اعلام مرکز موسیقی و سرود سازمان قطعه موسیقایی (کرناکرمانی) به آهنگسازی و تنظیم کنندگی: امیرحسین بخشی در ساختار ایرانی قابلیت پخش از شبکه های سراسری را دارد.

alt