سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

عامل توانمندی شوراها دربرقراری ارتباط پویا مردم است - صفحه محتوایی خبر

 

 

عامل توانمندی شوراها دربرقراری ارتباط پویا مردم است

عامل توانمندی شوراها دربرقراری ارتباط پویا مردم است

 

اعضای هیئت رییسه شورای عالی  شهروروستا ی استان با محسن نصرپورمدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی دیدارکردند.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، مدیر کل صدا وسیما ی خراسان رضوی در این دیدارگفت: شورای اسلامی یک نهاد مردمی و یک نهاد  مرجع تصمیم گیری و نظارتی است بعضی از وظایف شورا جنبه وضع مقررات و برخی جنبه های مراقبتی دارد.شورا های شهر و روستا در برگیرنده نمایندگانی است که منتخب مردم هستند و بدیهی است که یکی از عوامل موثر در توانمندی آنها، برقراری ارتباط پویا با مردم است لذا صداوسیما و اصحاب رسانه با فراهم نمودن زمینه های ارتباط مستمر میان شورا و مردم، می توانند نمایندگان شورا را به داشتن پشتیبانی مردم دلگرم کنند.
محسن نصرپور با اشاره به اینکه صداوسیما می تواند با طرح مسائل شهری در بستر رسانه، امکان تعامل میان نمایندگان شورا با دیگر مسئولین استان را در منظر مردم فراهم آورد گفت : این نوع تعامل چون در معرض مشاهده و قضاوت مرم است می تواند خیلی تاثیر گذار باشد.
رئیس شورای عالی استان بااشاره فعالیت های شوراها در امرحل اختلاف ، امنیت وتوسعه وپیگیری امور کشاورزی روستائیان گفت: رکن چهارم قانون اساسی شورا ها هستند
الله یاری افزود؛  ما خود را را رقیب دولت نمی دانیم بلکه رفیق دولت ودرکنارآنها برای توسعه شهروآبادانی استان می دانیم ، وی  ضمن تشکر از صدا وسیمای خراسان رضوی اضافه کرد: هیچ جایی مانند صدا وسیما نمی تواند جایگاه شوراها وخدمات آن را معرفی نماید.
در ادامه جلسه راهکارهایی توسط معاونین صدا وسیما ارائه شد و مقررشد تفاهم نامه ای بین شورای عالی استان وصداوسیما انجام شود.