سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

عزاداری های محرم در حسینیه ی امینی های قزوین - صفحه محتوایی خبر

 

 

عزاداری های محرم در حسینیه ی امینی های قزوین

شبکه ی استانی سیمای مرکز قزوین عزاداری های محرم را در حسینیه ی امینی های قزوین در مستندی تلویزیونی به تصویر می کشد.
بگفته ی آقای معصومی فر مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در این مستند سعی می شود باروایت عزاداری در حسینیه ی امینی ها زندگی و روح جاری در این بنای تاریخی به واسطه ی برگزاری مراسم عزاداری های محرم به صورت مداوم درآن به مخاطب ارائه گردد.
وی افزود: با توجه به اینکه بناهای تاریخی ودارای ارزش فرهنگی طبق نظر کارشناسان فرهنگی درصورتی که فاقد هرگونه کاربری گردند در طول زمان از کارکرد اصلی خود دور می شوند و اگر این بناها دارای کاربری های مرتبط گردند به حفظ این آثار و زنده ماندن این بناها به لحاظ فرهنگی کمک خواهد کرد؛ مستند تلویزیونی مذکور به این مقوله توجه ویژه دارد.
گفتنی است حسینیه امینی ها که یکی از خانه های قدیمی شهرقزوین می باشد که در سال 1302قمری توسط حاج محمدرضاامینی وقف گردیده است؛ بر این اساس هر ساله طبق نیت واقف این حسینیه میزبان مراسم ویژه ی ایام محرم می باشد؛ که این بنا درسال 1327 شمسی در فهرست آثارملی ثبت شده است ودر حال حاضر 132 سال است که توسط وارثان مرحوم امینی و با نظارت سازمان میراث فرهنگی حفظ ونگهداری می گردد.
این برنامه به تهیه کنندگی مسعود ساکت اف به مدت 30 دقیقه در سیمای مرکز قزوین تولید خواهد شد.