جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها: - صفحه محتوایی خبر

 

 

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها:

مستند اجتماعی و گزارشی نیاز امروز رسانه است

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها:

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان‌ها، گفت: تیم داوری با نگاه خود می توانند مستندهای اجتماعی و گزارشی که نیاز امروز رسانه است و در قضیه جنگ نرم بیشتر به ما کمک می کنند را تقویت کنند.

به گزارش ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان‌ها، مهرداد فراهانی از اعضای هیأت انتخاب آثار بخش مستند این جشنواره با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها اظهار کرد: در بخش‌های مختلف این جشنواره رویش‌های خوبی نسبت به سال گذشته دیده شده و اتفاقات خوبی افتاده است.

وی افزود: به عنوان مثال در بازسازی نمایشی مستندهایی که برای تاریخ جنگ ساخته شده اند خیلی پیشرفت داشتیم و بازسازی‌ها در حد استاندارد کار داستانی است.

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند این جشنواره، بیان کرد: نسبت به اینکه در سالهای قبل برنامه سازان مراکز خیلی تاکید داشتند تا از گویندگان معروف و گویندگان مرکز تهران استفاده کنند، امسال این مسئله بهتر شده و از گویندگان بومی بیشتر استفاده کردند.

فراهانی عنوان کرد: جشنواره خیلی می تواند در جهت دهی درست به خبرنگاران و تهیه کنندگان و برنامه سازان در مراکز موثر باشد و با انتخابات و تقدیری که از آثار برتر در آن صورت می گیرد باعث می شود تا آن چیزی را که در آن قوت دارند، تقویت کنند و روی آن مسائلی که نیاز الان است و یا نسبت به آن کم کاری و یا کم توجهی شده بیشتر کار کنند.

وی خاطرنشان کرد: تیم داوری با نگاه خود می توانند مستندهای اجتماعی و گزارشی که نیاز امروز رسانه است و در قضیه جنگ نرم بیشتر به ما کمک می کنند را تقویت کنند.