جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها مطرح کرد - صفحه محتوایی خبر

 

 

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها مطرح کرد

ارتقاء نگاه زیبایی شناسانه در تولیدات مراکز استان‌ها

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها مطرح کرد

عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان‌ها، گفت: یک بخش از کارها که تعداد کمی هم نیستند آثاری هستند که قابل رقابت با نمونه‌های خوب ملی و بین المللی هستند و از نظر فنی و نگاه زیبایی شناسانه به موضوعات در سطح خیلی بالایی قرار دارند.
به گزارش ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان‌ها، حسین اقبالی از اعضای هیأت انتخاب آثار بخش مستند این جشنواره، آثار جشنواره را به دو بخش تقسیم و اظهار کرد: یک بخش از کارها که تعداد کمی هم نیستند آثاری هستند که قابل رقابت با نمونه‌های خوب ملی و بین المللی هستند و از نظر فنی و نگاه زیبایی شناسانه به موضوعات در سطح خیلی بالایی قرار دارند.
وی به بخش دوم اشاره کرد و افزود: بخش دیگری از کارها نیازمند تلاش بیشتری هستند تا بتوانند قابل رقابت در عرصه‌های تخصصی با همتاهای خودشان در بیرون از فضای سازمان باشند.
عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها بیان کرد: در فضای مستندسازی تجربی و مستندسازی مستقل هنوز جا دارد که فیلم سازان و برنامه سازان تلاش بیشتری کنند.
اقبالی با اشاره به نقاط قوت آثار این جشنواره گفت: نقاط قوت آثار پرداختن به مضامین مهمی است که جامعه درگیر آن است. درواقع به مسائل اجتماعی و معرفی قابلیت‌های گردشگری ایران و اهمیتی که به لحاظ طبیعی سرزمین ایران دارد خوب پرداخته شده است.
عضو هیأت انتخاب آثار بخش مستند جشنواره، خاطرنشان کرد: اگر امکان حضور تمام فیلمسازان مراکز در این جشنواره باشد که با کارهای ارائه شده و برگزیده مواجه شوند، قطعا می تواند نقش خوبی در ارتقاء فنی و حرفه ای آنها داشته باشد.