جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

عملکرد تابستان رادیوهای استانی ارزیابی شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

عملکرد تابستان رادیوهای استانی ارزیابی شد

اداره کل صدای استان ها با انتشار گزارشی از برگزاری 343 جلسه ارزیابی در کمیته های ارزیابی آن اداره کل در تابستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها در این جلسه ها 965 برنامه ارسالی از مراکز معادل 726 ساعت ارزیابی کیفی شده است. در این مدت هم کارشناسان اداره کل صدا با حضور در ده مرکز استانی 85 برنامه معادل 47 ساعت را با حضور برنامه سازان مراکز ارزیابی کیفی کرده اند.

بر اساس این گزارش 729  ارتباط برنامه ای در تابستان امسال بین شبکه های استانی با شبکه های سراسری برقرار شده است که این تعداد مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان قرار گرفته است.

گزارش اداره کل صدای استان ها حکایت از این دارد که در تابستان امسال میانگین شنوندگان مراکز رادیویی استانی 26 درصد بوده است که بیشترین رضایت از برنامه ها را مخاطبان مراکز کردستان، خراسان شمالی و همدان داشته است.

بنابراین گزارش در فصل تابستان بر اساس شاخص های چهارده گانه ارزیابی عملکرد شبکه های استانی صدا مراکز همدان، چهارمحال و بختیاری و گلستان رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. 

alt