جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

غلامرضا محمدی مهر: تعداد پژوهش‌ها دوبرابر جشنواره دوره قبل بود - صفحه محتوایی خبر

 

 

غلامرضا محمدی مهر: تعداد پژوهش‌ها دوبرابر جشنواره دوره قبل بود

غلامرضا محمدی مهر: تعداد پژوهش‌ها دوبرابر جشنواره دوره قبل بود

 

داور کمیسیون پژوهش بیستمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما گفت: فرصت زيادي بين برگزاري دو جشنواره اخير نبود و با اين حال از نظر کمّي، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي نسبت به جشنواره نوزدهم ملاحظه مي‌شود. تقريباً تعداد 200 پژوهش به دبيرخانه جشنواره بيستم ارسال شده که رشد آن نسبت به جشنواره نوزدهم، دو برابر بوده است.
غلامرضا محمدی مهر داور کمیسیون پژوهش در گفت‌وگو با ستاد خبری بیستمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما درباره آثار این جشنواره گفت: به طور کلي تمام مراکز در اجراي روش‌هاي تحقيق که آشنايي کامل با آن داشته‌اند، مناسب عمل کرده‌اند و کارنامه قابل قبولي داشته‌اند، ولي در اجراي روش‌هاي جديد، عموماً با مشکل مواجه بوده‌اند و به عنوان نمونه در اجراي روش ترکيبي، از ميان ده پژوهشي که به مرحله داوری راه یافتند فقط در یک اثر اصول و قواعدروش شناختی رعایت شده است. .
محمدی مهر در قیاس این جشنواره با جشنواره پیشین گفت: نظر کمّي، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي نسبت به جشنواره نوزدهم ملاحظه مي‌شود. تقريباً تعداد 200 پژوهش به دبيرخانه جشنواره بيستم ارسال شده که رشد آن نسبت به جشنواره نوزدهم، دو برابر بوده است.
وی تاکید کرد: نکته شايان توجه ديگر، به کارگيري روش‌هاي جديد در پژوهش‌هاي ارسالي بوده است. تا پيش از اين تمام مراکز عمدتاً روش‌هايي چون پيمايش و تحليل محتوا را به کار مي‌برده‌اند ولي در جشنواره بيستم، روش‌هاي کيفي شامل تحليل گفتمان، نشانه‌شناسي، گروه کانوني و روش‌هاي ترکيبي، کاربرد زيادي داشته است. به طوري که بدون در نظر گرفتن پژوهش‌هاي برنامه‌اي (منجر به توليد) تعداد پژوهش‌هاي کيفي بيش از پژوهش‌هاي کمّي بوده است.
داور کمیسیون پژوهش بیستمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما درباره لزوم برگزاری جشنواره گفت: یکي از عوامل بسيار تأثيرگذار در افزايش تعداد آثار، به طور قطع برگزاري جشنواره بوده است و اين گردهمايي فرهنگي انگيزه لازم را براي توليد اين حجم از پژوهش، به وجود آورده و حتي در تعداد کمي از آثار، به لحاظ کيفي، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي مشاهده شده است. با اين حال جشنواره همان‌طور که مي‌تواند فرصت آفرين باشد، تهديدها را نيز با خود دارد. توليد اثر با هدف ارسال به جشنواره و به اصطلاح توليد آثار جشنواره‌پسند، آسيب‌ بزرگي براي واحدهاي پژوهشي مراکز است و مي‌تواند پژوهشگران را به سطحي کاري و احياناً کپي‌برداري سوق دهد.
وی درباره تاثیر جشنواره به ویژه بر انگیزه جوانان، گفت: تأثيرات مثبت جشنواره در سال‌هاي اخير بر کسي پوشيده نيست. برگزاري جشنواره‌ها هم در ارتقاي سطح توليدات پنج‌گانه مراکز استاني نقش مؤثري داشته است و زمينه‌هاي تعامل هر چه بيشتر اقوام و خرده‌فرهنگ‌هاي ايراني را مهيا کرده است؛ ضمن اينکه برگزاري آن در نقاط مختلف کشور، موجب آشنايي هر چه بيشتر ايرانيان با فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه شده است و لذا در ضرورت برگزاري آن نمي‌توان ترديد کرد.