سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

فرجی:تولیدات استان ها در بسیاری از حوزه ها پیشگام هستند - صفحه محتوایی خبر

 

 

فرجی:تولیدات استان ها در بسیاری از حوزه ها پیشگام هستند

فرجی:تولیدات استان ها در بسیاری از حوزه ها پیشگام هستند

 

 مهدی فرجی دبیر بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها با اشاره به جدیت این رویداد گفت: این جشنواره به عنوان بزرگترین و جدی ترین جشنواره تلویزیون ظرفیت های استانی کشور را معرفی می کند. در حال حاضر برخی از مراکز استان ها در حوزه مستند و انیمیشن پیشگام هستند. در بسیاری از جشنواره ها نظیر جشنواره سینما حقیقت برگزیدگانی از استان ها معرفی می شوند.

وی افزود: امیدواریم اهالی رسانه نیز در جهت وفاق ملی حرکت کرده و به اندیشه و تفکر این جشنواره کمک کنند. 2000 اثر شرکت کرده در این جشنواره بدون احتساب آثار انیمیشن که در جشنواره ای مستقل مورد داوری قرار خواهند گرفت، رشد 80 درصدی نسبت به آثار جشنواره نوزدهم را تایید می کند.