حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرستنده ديجيتال به ايستگاه ارجنك و كجان اصفهان رسيد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

فرستنده ديجيتال به ايستگاه ارجنك و كجان اصفهان رسيد

فرستنده ديجيتال به ايستگاه ارجنك و كجان اصفهان رسيد

 

شبكه هاي راديو و تلويزيوني با فرمت ديجيتال در شهرستان هاي خوانسار و نايين استان اصفهان قابل دريافت شد.

به گزارش روابط عمومي مرکز اصفهان، با راه اندازي فرستنده ديجيتال در ايستگاه فرستنده راديويي و تلويزيوني كجان، اهالي روستاهاي كجان ، جزن آباد و ونديش شهرستان نايين ، شبكه هاي راديويي و تلويزيوني را با فرمت ديجيتال و استانداردDVB-t2  بر روي كانال 24 دريافت مي كنند .

همچنين با راه اندازي فرستنده ديجيتال در ايستگاه فرستنده ارجنك ، ساكنين روستاهاي ارجنك و كرت مي توانند شبكه هاي راديويي و تلويزيوني را با فرمت ديجيتال و استاندارد DVB-T2  بر روي كانال 33 از باند UHF دريافت كنند.