سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

قطعه موسیقی شببیز و ماشوهه تولید واحد شعر و موسیقی مرکز بوشهر - صفحه محتوایی خبر

 

 

قطعه موسیقی شببیز و ماشوهه تولید واحد شعر و موسیقی مرکز بوشهر

قطعه موسیقی شببیز و ماشوهه تولید واحد شعر و موسیقی مرکز بوشهر

 

قطعه موسیقی شببیز و ماشوهه در واحد شعر و موسیقی مرکز بوشهرتولید شد.

قطعه موسیقی بی کلام شببیز اثری تولیدی از گروه شببیز است که با همکاری واحد شعر و موسیقی مرکز  و با ساختار محلی بوشهر تولید شده است که بازآفرینی و تنظیم آن را محسن حیدریه انجام داده است.قطعه موسیقی بی کلام دیگر نیز ماشوهه نام دارد که آهنگسازی آن را مشترکاً محسن حیدریه و اکبر ابراهیمی بر عهده دارند قطعه موسیقی ماشوهه با ساختار محلی بوشهر و با تنظیم اکبر ابراهیمی تولید شده است .ماشوهه در اصطلاح محلی به معنی قایق کوچک است.