سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

لوح سپاس و تندیس برتر معاونت فنی کرمان در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه - صفحه محتوایی خبر

 

 

لوح سپاس و تندیس برتر معاونت فنی کرمان در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

لوح سپاس و تندیس برتر معاونت فنی کرمان در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

 

بر اساس ارزیابی کارشناسان واحد های ستای سازمان صدا وسیما از واحد های فنی صدا وسیمای مرکز کرمان  و ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی تابعه درچهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه با اهداء لوح سپاس وتندیس جشنواره تقدیر شد .

 در بین مدیریت های ارتباطات زمینی و ماهواره ای مراکز استان ها رتبه برگزیده و لوح سپاس و تندیس به واحد ارتباطات ماهواره ای صدا وسیمای مرکز کرمان ، همچنین در بین مدیریت های  نگهداری و تعمیرات فرستنده های تلویزیونی و اف ام مرکز کرمان به عنوان رتبه برگزیده و لوح سپاس بخاطر بیشترین نوآوری به واحد پشتیبانی فنی صدا وسیمای مرکز کرمان تعلق گرفت.