جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

مازندرانی مشاور معاون امور استان ها شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مازندرانی مشاور معاون امور استان ها شد

معاون امور استان های صدا و سیما در حکمی حبیب الله مازندرانی را به سمت" مشاور در امور محتوایی برنامه های تولیدی صدا و سیمای مراکز استان ها" منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، کیومرث طهماسبی در این حکم با اشاره به تلاش مدیران و همکاران محترم سازمان در راه اندازی موفق شبکه ی تماشا یادآور شده است: جنابعالی را که از تعهد و سوابق ارزنده در حوزه استان ها برخوردارید به عنوان مشاور محتوایی برنامه های تولیدی صدا و سیمای مراکز استان ها منصوب می نمایم.

معاون امور استان ها مهمترین وظایف مازندرانی را تشکیل جلسات مشورتی با کارشناسان و صاحب نظران برای دستیابی به اطلس محتوایی برنامه ها در حوزه تولیدات استان ها بیان کرده و خاطر نشان نموده است: انتظار است با همدلی و هماهنگی مرکز سیما، اداره کل صدای استان ها و توان بی نظیر مراکز در انجام این مهم اقدام به موقع و موثر داشته باشید.

alt