ماه هشتم

ماه هشتم


نام ترانه : امام رضا (ع)
 
خواننده : بابا ربیع
 
شاعر : سعید بیابانکی
 
امشب دل شیدای من صحن وسرای او شده 
چون همنشین و همنفس با ضامن آهو شده 
شب را ببین در مقدمش آیینه بندان آمده 
ماه زمین اختر نشان ، ماه خراسان آمده 
باران نور و روشنی بردیده مستان تویی
از راه دوری آمدم حج تهی دستان تویی
بهر گدایی آمدم من تشنه لب تا خانه ات 
شاها بنوشان بر لبم از آب سقا خانه ات
شاید شفا پیدا کنم درگوشه ای با یاد تو
بستم دل دیوانه را برپنجره فولاد تو
ای ماه هشتم پیش تو خورشید کوتاه آمده 
بهر طواف کوی تو هفت آسمان راه آمده
بوی زیارت می دهد این دستهای جان ما
دل را هوایی می کند ذکر زیارتنامه ها 
Loading the player...


رای شما
میانگین (15 آرا)
The average rating is 1.1333333333333333 stars out of 5.