رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

مجلس ترحیم مرحوم هادی شریفی ، مدیر کل مرکز صدا و سیمای مرکز کرمانشاه - صفحه محتوایی خبر

 

 

مجلس ترحیم مرحوم هادی شریفی ، مدیر کل مرکز صدا و سیمای مرکز کرمانشاه