جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

مجموعه پویانمایی قصه های بهمن در پایان راه - صفحه محتوایی خبر

 

 

مجموعه پویانمایی قصه های بهمن در پایان راه

مجموعه پویانمایی قصه های بهمن در پایان راه

مجموعه پویانمایی قصه های بهمن تولید سیمای مرکز خراسان رضوی پایان امسال آماده نمایش می شود.

به گزارش روابط معاونت امورمجلس و استان ها این مجموعه که در 13 قسمت 11 دقیقه ای تولید شده است زندگی و مبارزات شهید سرلشکر صیاد شیرازی در قبل از انقلاب و مبارزات وی در سال های جنگ و در منطقه کردستان از زبان نوجوانی که پیش از انقلاب با آن شهید آشنا می شود روایت می گردد.

تهیه کننده و کارگردان این مجموعه انیمیشنی مدت زمان تولید مجموعه قصه های بهمن را دو سال بیان کرد و افزود: این مجموعه هم اکنون آخرین مراحل فنی را پشت سر می گذارد و امیدوارم پایان امسال برای پخش آماده شود. محمودرضا سلطان پور افزود: در تولید مجموعه قصه های بهمن از تکنیک 3 بعدی استفاده شده است.

بنابراین گزارش امیرسیستانیان، علی مطهری و عاطفه سپهری، انیماتورهای این مجموعه بوده اند. محمدمهدی نخعی راد مدیرتولید و امیر یثربی به همراه جواد اورگنجی کار نورپردازی و کامپوزیت مجموعه را به عهده داشته اند.