جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

مجید ملکی تبار: جشنواره میدان رقابت خوبی برای پژوهش‌ها و تولیدات استان‌ها است - صفحه محتوایی خبر

 

 

مجید ملکی تبار: جشنواره میدان رقابت خوبی برای پژوهش‌ها و تولیدات استان‌ها است

مجید ملکی تبار: جشنواره میدان رقابت خوبی برای پژوهش‌ها و تولیدات استان‌ها است

 

داور بخش کمیسیون پژوهش بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما معتقد است که جشنواره میدان رقابت خیلی خوبی برای پژوهش‌ها و تولیدات استان‌ها است و بالطبع انگیزه و عملکرد همکاران صدا و سیمای استان‌ها برای خلاقیت و نوآوری بیشتر را ارتقاء می‌دهد.

مجید ملکی تبار داور بخش کمیسیون پژوهش بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما در گفت‌وگو با ستاد خبری جشنواره درباره آثار این دوره بیان کرد: آثار پژوهشی خوبی در ارتباط با مسائل استان‌ها و مسائل ملی که بعضی از آنها قابلیت تکمیل و استفاده در سطح بین‌المللی دارند، برای جشنواره پیش رو ارسال شده است. 

وی ادامه داد: پژوهش بعضی از پژوهشگران هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ محتوا، پیشرفت قابل توجهی داشته و امید است با اعمال نظر داوران محترم و رفع اشکال‌های تذکر داده شده، امتیاز بقیه پژوهش‌ها نیز ارتقاء داده شود. 

ملکی تبار اظهار کرد: جشنواره میدان رقابت خیلی خوبی برای پژوهش‌ها و تولیدات استان‌ها است، و بالطبع انگیزه و عملکرد همکاران گرامي صدا و سیمای استان‌ها برای خلاقیت و نوآوری بیشتر را ارتقاء می‌دهد و از تولید کارهای یکنواخت و روزمره خواهد کاست.