سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

محمدحسین صوفی: جشنواره موجب بالندگی و پویایی می شود - صفحه محتوایی خبر

 

 

محمدحسین صوفی: جشنواره موجب بالندگی و پویایی می شود

محمدحسین صوفی: جشنواره موجب بالندگی و پویایی می شود

 

محمدحسین صوفی عضو شورای عالی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانها در گفت و گو با ستاد خبری این جشنواره درباره تاثیرات مثبت برگزاری چنین جشنواره ای روی بهبود کیفیت اثار تولید کنندگان بیان کرد: اساسا هر گونه ارزیابی و ارزشیابی موجب ارتقای رشد، بالندگی و پویایی می شود. از طرفی باعث می شود تا افراد به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند و موجب رقابت، بهسازی و سالم سازی می شود. اصولا یکی از اهداف جشنواره هاارزیابی و ارتقای سطح کیفی آثار است. اتفاقی که در این جشنواره هم افتاده است.

وی در ادامه عنوان کرد: ارزیابی آثار ارائه شده، موجب بالندگی و رشد تعالی استعدادها می شود. بنابراین اگر جشنواره ها با هدف مناسب و ارزیابی دقیق صورت بگیرد، ظرفیت ها و استعدادها نیز شناسایی می شود. اتفاقا یکی از محل های بروز استعدادها همین جشنواره ها هستند. از این رو برگزاری چنین جشنواره ای را در همه زمینه ها مثبت ارزیابی می کنم.