سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

محمدمهدی منصف پور: صاحبان آثار برتر علاوه بر اینکه قدر می‌بینند باید بر صدر نیز بنشینند - صفحه محتوایی خبر

 

 

محمدمهدی منصف پور: صاحبان آثار برتر علاوه بر اینکه قدر می‌بینند باید بر صدر نیز بنشینند

محمدمهدی منصف پور: صاحبان آثار برتر علاوه بر اینکه قدر می‌بینند باید بر صدر نیز بنشینند

 

داور کمیسیون پژوهش بیستمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما معتقد است که جشنواره در واقع یکی از بخش‌های فرآیند تکامل است و لذا صاحبان آثار برتر علاوه بر اینکه قدر می‌بینند باید بر صدر نیز بنشینند و امتیازاتی برای آنان نیز در نظر گرفته شود.

محمدمهدی منصف پور داور کمیسیون پژوهش بیستمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما در گفت‌و‌گو با ستاد خبری جشنواره گفت: از آنجا که جشنواره استان‌ها با زمانبندی دقیق و به صورت پیوسته، پس از یک دوره فترت، طی دو سال گذشته برنامه‌ریزی شده است، تمامی صاحبان آثار و مدیران استانی، برنامه‌ریزی مناسبی برای حضور موثر در جشنواره بیستم داشته‌اند و این امر تا حدود قابل توجهی موجب قوت نسبی آثار شده است.

وی در مقایسه آثار این دوره با دوره قبل گفت: در حوزه پژوهش نسبت به سال قبل پیشرفت‌هایی از جمله به‌کارگیری روش‌های پژوهش کیفی و توجه به محصولات پژوهشی که در حوزه رادیو و خبر مورد استفاده قرار گرفته، مشاهده می‌شود.
منصف پور درباره استعدادیابی در جشنواره بیان کرد: اساسا در هدف‌گذاری برای جشنواره‌ها‌، چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی، استعدادیابی همواره مد نظر قرار می‌گیرد و این امر برای صدا و سیما که مزیت‌های فرهنگی و جاذبه‌های رسانه‌ایش در پهنه کشور گسترده شده، حائز اهمیت فراوان است و با فعال سازی و ایجاد رقابت میان استعدادهای درخشان استانی به‌ویژه جوانان محقق می‌شود.

وی افزود: این اتفاق به نوعی نو به نو شدن رسانه ملی مبتنی بر ذائقه فرهنگی همه اقوام و خرده فرهنگ‌هاست و آن هم با تلاش هنرمندان اقصی نقاط کشور و جوانان خوش استعداد آن میسر می‌شود.

داور کمیسیون پژوهش درباره تاثیر جشنواره بر جوانان بیان کرد: جشنواره‌ها همواره زمینه امید به دیده شدن را در میان هنرمندان و مخاطبان آن فراهم می‌آورد بنابراین مکانیسمی است برای تحرک، مسابقه، نقد شدن و تکامل.

وی ادامه داد: جشنواره در واقع یکی از بخش‌های فرآیند تکامل است و لذا صاحبان آثار برتر علاوه بر اینکه قدر می‌بینند باید بر صدر نیز بنشینند و امتیازاتی برای آنان نیز در نظر گرفته شود.