جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

محمود گبرلو مجری برنامه هدهد: مرزی بین شبکه های تلویزیونی وجود ندارد - صفحه محتوایی خبر

 

 

محمود گبرلو مجری برنامه هدهد: مرزی بین شبکه های تلویزیونی وجود ندارد

محمود گبرلو مجری برنامه هدهد: مرزی بین شبکه های تلویزیونی وجود ندارد


محمود گبرلو که اجرای برنامه هدهد از شبکه شما را به عهده دارد معتقد است: دیگر مرزی بین شبکه های مختلف تلویزیونی در دنیا وجود ندارد و همه مردم دنیا با داشتن یک دستگاه کوچک می توانند همه شبکه های دنیا را رصد کنند. در این شرایط هرشبکه ای باید با درایت و برنامه ریزی بروز و درست بهره مناسب رو از این فضای گسترده ببرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، گبرلو اظهار داشت: مراکز استان های صدا وسیما این توانایی و قدرت را دارند که با برنامه سازی هدفمند ،هم نیاز مخاطبین اش را برآورده کند هم در جهت تقویت فرهنگ و آداب و رسوم گام های موثری بردارداما راه ماندگاری آن تقویت و شناسایی نیروها و ایجاد وحدت و همراهی بین آنان در سراسر کشور است.
وی افزود: برنامه هدهد شبکه شما با هدف معرفی نیروهای فاخر و مستعد در مراکز استان های صدا و سیما ومعرفی تولیدات آنها تلاش می کند تا به شناسایی و ایجاد همدلی به رشد وبالندگی هنرمندان سینما تلویزیون و رادیوکشور در سراسر ایران کمک کند.