سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیرکل صدای استان ها :افزایش پخش رادیوهای استانی - صفحه محتوایی خبر

 

 

مدیرکل صدای استان ها :افزایش پخش رادیوهای استانی


مدیرکل صدای استان ها در ششمین همایش معاونان صدای مراکز گفت: با افزایش 12 هزار ساعتی تعهد برنامه سازی شبکه های استانی صدا، ساعت پخش این شبکه ها تا پایان سال جاری به 20 و 24 ساعت افزایش می یابد.

ابوالفضل معصومی فر گویش، لهجه و فرهنگ غنی بومی و محلی استان های کشور را از مزیت های برنامه سازی در استان ها برشمرد و تصریح کرد: با اتکا به این مزیت ها میانگین مخاطبان رادیوهای استانی معادل دو برابر پرشنونده ترین رادیوهای سراسری است و این امتیازی است که حتی شبکه های تلویزیونی در استان ها در مقام مقایسه با شبکه های سراسری به این برتری دست نیافته اند.

معصومی فر تدوین شاخص های جامع ارزیابی عملکرد رادیوهای استانی را در راستای ارتقاء کیفیت برنامه ها و افزایش مخاطبان استانی بیان کرد و افزود: پیش از این رادیوهای استانی با امتیازات تک برنامه های تولیدی خود ارزیابی می شدند اما هم اکنون با افزودن 13 شاخص دیگر در حوزه های نظارت و ارزیابی، طرح و برنامه، درصد رضایت و شنونده و... سعی نمودیم به ارزیابی جامعی از رادیوهای استانی دست پیدا کرده و در صدد شناسایی نقاط ضعف خود برآییم.

alt

وی در پایان راهکارهای افزایش رضایت مخاطبان، بررسی روش های افزایش جذابیت جداول پخش شبکه های استانی، ایجاد بانک اطلاعات برنامه های فاخر، بازنگری در فرم های طرح و برنامه های رادیویی و تجدید نظر در کیفیت برگزاری جلسات ارزیابی ستاد و مراکز را از مهمترین محورهای کاری ششمین همایش معاونان صدای مراکز برشمرد.