جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

مدیر اداری معاونت امور استان ها منصوب شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مدیر اداری معاونت امور استان ها منصوب شد

با حکم مدیرکل منابع انسانی احمد رجبی به سمت مدیر امور اداری معاونت امور استان ها منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها محسن زینلی در این حکم با اشاره به تجارب مفید رجبی نقش منابع انسانی را در فراهم آوردن بستر مناسب و مطمئن برای ماموریت های رسانه ملی موثر دانسته و افزوده است: لازم است با شناسایی و بکارگیری همه توان و استعداد نیروی انسانی موجود در حوزه مسئولیت نسبت به انجام وظایف محوله و برقراری تعامل منطقی و کارا با همکاران و مدیران اقدام شود.

بنابراین گزارش احمد رجبی از کارشناسان با سابقه حوزه منابع انسانی است و پیش از این مسئول روابط کار امور کارکنان اداره کل منابع انسانی بوده است.

alt