سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

مدیر آموزش معاونت امور استان ها منصوب شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مدیر آموزش معاونت امور استان ها منصوب شد

مدیر آموزش معاونت امور استان ها منصوب شد

 

طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش سازمان صدا و سیما، محمد ایرانی به عنوان مدیر آموزش معاونت امور استان ها منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، در این حکم حاجی سیاری مدیرکل آموزش سازمان ضمن اشاره به تمرکز اصلی فعالیت های این مدیریت در حوزه ستادی معاونت امور استان ها و کلیه فعالیت های نیاز سنجی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی در مراکز استان ها با نظارت اداره کل آموزش، اهتمام جدی به مواردی از جمله ؛ ارتباط و تعامل مستمر با واحد های مختلف معاونت امور استان ها در تهران، ارتباط و همکاری مستمر با مدیریت های مختلف اداره کل آموزش برای اجرای دقیق و نظامند برنامه های آموزشی ،  همکاری با مدیریت اجرا و پشتیبانی اداره کل آموزش ، شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های مختلف دانشی و مهارتی معاونت امور استان ها ، پیگیری و اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستور العمل ها و شیوه نامه های آموزشی ، پیگیری ایجاد کمیته آموزش در جشنواره تولیدات مراکز استانی را تاکید کردند.