جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

مدیر انفورماتیک معاونت امور استان ها منصوب شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مدیر انفورماتیک معاونت امور استان ها منصوب شد

مدیر کل هماهنگی و پشتیبانی معاونت امور استان ها در حکمی مهندس سجاد شاهوردی شهرکی را به سمت مدیر واحد فنی و انفورماتیک معاونت منصوب کرد.

محمد مسعودیان در این حکم با اشاره به نقش موثر داده پردازی در برنامه ریزی توجه به آگاهی و دریافت سیاست ها و خط مشی فنی سازمان و بکارگیری آن در فعالیت های انفورماتیک و فنی را یاد آور شده و افزوده است: تسهیل و هماهنگی در ارتباط میان بخش های فنی مراکز صدا و سیما با حوزه های ستادی، برنامه ریزی برای استفاده از سیستم های ارتباطی موجود و نوینSTM- FTM  و فیبرنوری برای ارسال و دریافت مراسلات صوتی و تصویری با مراکز، اجرای روش های صحیح به منظور پیشگری از استهلاک سریع تجهیزات و صرفه جویی در لوازم فنی از مهمترین وظایف مدیریت این حوزه است.

مسعودیان با اشاره به تعهد و توان مهندس شاهوردی شهرکی برای مدیر جدید انفورماتیک و فنی آروزی موفقیت کرده است.

alt