سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

مدیر "برنامه ریزی و هماهنگی تولیدات مشارکتی" معاونت امور استان ها منصوب شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مدیر "برنامه ریزی و هماهنگی تولیدات مشارکتی" معاونت امور استان ها منصوب شد

مدیر


طی حکمی ازسوی مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استان ها محمد صداقت به سمت "مدیر برنامه ریزی و هماهنگی تولیدات مشارکتی " منصوب شد .
علیزاده مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استان ها در این حکم ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت مشارکتی و جذب در آمد با رعایت مصالح و ضوابط سازمان ؛ افزایش در آمد ها و تنوع بخشی به منابع در آمدی در چارچوب قوانین و مقررات  سازمان، نظارت فعال بر جذب در آمدهای مراکز و تسهیل و تسریع گردش کار مربوطه، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات و آیین نامه های سازمان در حوزه مشارکت، سامان دهی مشارکت های برنامه ای با رویکرد ارتقاء اعتبار فرهنگی و معنوی رسانه ، پیشنهاد آیین نامه ها و دستور العمل های لازم در حوزه جذب منابع را از وظایف مهم ایشان در دوره مسئولیت جدید بیان کرد.