جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

مدیر حراست مرکز زنجان معرفی شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مدیر حراست مرکز زنجان معرفی شد


مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان در این مراسم مهمترین شاخصه های عصر فعلی که عصر ارتباطات و دهکده جهاني است را مخاطبان جهانی دانست.

 آقای صفری شروع انقلاب سخت افزاری صدا و سیما با پخش دیجیتالی برنامه ها را بهترین فرصت نرم افزاری عنوان کرد که صدا و سیما می تواند در جنگ نرم رسانه ای از آن بهره برداری نموده و مخاطبان خود را به شکلی نوین جذب نماید.

وی با اشاره به پخش دیجیتالی برنامه های حداقل 18 شبکه سازمان، اظهار داشت: صدا و سیما می تواند با تخصصی کردن شبکه ها، تلویزیون را به سمت مخاطبان تخصصی پیش برد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان مهم ترين رویکرد صدا و سيما در حوزه هاي مختلف را نگاه دلسوزانه و مستقل نسبت به موضوعات کشور عنوان کرد و گفت: در این میان رسانه ملی در تلاش است با تقویت زیر ساختهای خود به مطالبات مردم  در حوزه رسانه پاسخ مثبت دهد.

آقای صفری پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولین حوزه های اجرایی را جزو اولویت های نخست رسانه ملی دانست.

alt

در ادامه مراسم آقای اسماعیلی قائم مقام مرکز حراست سازمان برنامه ریزی، قدرت سازمان دهی خوب، کنترل و نظارت، هدایت و رهبری را از وظایف یک مدیر نمونه عنوان کرد و افزود: داشتن عنصر هماهنگی مناسب از عملکردهای مثمر ثمر در حوزه مدیریت به شمار می آید.

آقای فرجی رئیس حراست کل ادارات استان با اشاره به اینکه آرامش روانی نقش اساسی در صدا و سیما دارد، خاطرنشان کرد: حوزه حراست در این زمینه می تواند نقش بسیار تاثیر گذاری داشته باشد.

گفتنی است در پایان مراسم از زحمات آقای نادر اسکندری قدردانی و طی حکمی آقای محمد باقر نجف پیر مدیر حراست صدا و سیمای مرکز زنجان شد.