جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

مدیر پشتیبانی مرکز سمنان منصوب شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مدیر پشتیبانی مرکز سمنان منصوب شد

مدیر پشتیبانی مرکز سمنان منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد منتظر حجت مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان آقای علی شهسوار به سمت مدیر پشتیبانی این مرکز منصوب شد.علی شهسوار پیش ازاین به مدت 6 سال مدیریت روابط عمومی مرکز سمنان را به عهده داشت. از سوابق کاری ایشان می توان به مسئولیت هماهنگی سیمای مرکز سمنان، دبیر ستاد اقا مه نماز مرکز سمنان اشاره کرد.