جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه مدیر مالی مرکز گلستان - صفحه محتوایی خبر

 

 

مراسم تودیع و معارفه مدیر مالی مرکز گلستان

طی مراسمی تودیع و معارفه مدیرمالی معاونت اداری و مالی اداره کل صدا و سیمای گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، مدیر کل صدا و سیمای  گلستان در تودیع و معارفه مدیر مالی در این مراسم ضمن یادآوری اهمیت کار و تلاش صادقانه در صدا و سیما به اهمیت واحد مالی به عنوان یکی از واحدهای مهم و پشتیبان برای برنامه سازان و اهداف کلی شبکه اشاره کرد و خواستار برنامه ریزی مناسب برای درست هزینه کردن منابع مالی مرکز شدند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گلستان در حکمی خانم مهر انگیز یحیی بنیاد را به عنوان مدیرمالی مرکز گلستان منصوب کرد.

وی در تودیع آقای اسماعیل ساوری از خدمات ایشان در مدت تصدی مسئولیت های مدیر مالی  تشکر و قدردانی کرد.

alt