اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۶

مراكز صدا و سيما در آستانه تحول بنيادين - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

مراكز صدا و سيما در آستانه تحول بنيادين

دكتر علي دارابي معاون امور استان هاي رسانه ملي به مناسبت برگزاري نشست توسعه و تحول مديران مراكز صدا و سيماي استان‌ها در مشهد يادداشتي در هفته نامه صدا و سيما منتشر كرد.
نشست توسعه و تحول مديران مراكز صدا و سيماي استان‌ها به ميزباني مشهد مقدس برگزار شد، اجلاسي براي گردهمايي مديران رسانه ملي در جاي جاي ايران اسلامي كه همگي با تكيه بر مديريت كارآمد، به رسانه‌اي روزآمد مي‌انديشند و در كشاكش تلاشي وصف‌ناپذير براي به تصوير كشيدن فرهنگ و اجتماع ايران، در پي دستيابي به بالاترين استانداردهاي روز جهاني هستند.
اين نشست از چند منظر با ديگر گردهمايي‌هاي رسانه‌اي مديران صدا و سيما تفاوت‌هايي داشت؛ نخست اينكه بحث از شبكه‌هاي سراسري مطرح نبود، بلكه آنچه ديده و شنيده شد و گفت‌وگوها بر سر آن شكل‌ گرفت، رسانه‌اي بود كه در هر نقطه از كشورمان با رنگ و لعابي ديگرگونه و ناي و نوايي برآمده از خرده فرهنگ‌هاي ناب ايراني در قاب چشمان مخاطبان جاي مي‌گيرد و بر پرده گوش شنوندگان مي‌نشيند.
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به مثابه رسانه‌اي ملي براي همه ايرانيان، نيازمند اين رنگارنگي‌ها و رنگ‌آميزي‌هاي متفاوت اما در عين حال متحد و منسجم با هم است تا بتواند شور و حال فرد فرد ايرانيان را در روز و روزگار امروز به ثبت برساند و آيينه‌اي باشد براي اينكه هر كس در هر گوشه از اين سرزمين، خنده و شادي، گريه و غم و به يك معنا، زندگي خود را در آن ببيند.
اين نشست از منظري ديگر داراي جايگاه سياست‌گذاري‌هاي كلان در سطح شبكه‌هاي استاني نيز بود چه اينكه با حضور مديران ارشد سازمان صدا و سيما و بيان نظرات و ديدگاه‌هاي مديران كل مراكز، به تضارب آراء و هم انديشي مباركي انجاميد كه ثمرات آن را به يقين مي‌توان در توليدات آتي شبكه هاي استاني صدا و سيما مشاهده كرد؛ استفاده از تجربيات مشابه ديگر مراكز همواره راهگشاي شبكه‌هايي بوده كه يا تجربه كمتري دارند يا از امكانات و نيروي انساني كمتري بهره مي‌برند به همين دليل لازم است راه‌هاي امتحان پس داده را بشناسند و شيوه‌هاي نو را نه به آزمون و خطا، بلكه در گفت‌وگوهاي كارشناسانه و دلسوزانه ديگر همكارانشان بيابند و بدين سان، توسعه و تحول را كه محوري‌ترين هدف اين نشست بود محقق سازند.
دكتر علي عسكري در اين نشست بر چند محور اساسي تأكيد كرد؛ نخست اينكه رسانه ملي بايد براي انعكاس دستاوردهاي نظام اسلامي عزم خود را جزم كند و تلاشي وافر در اين راستا از خود نشان دهد.از ديگر تأكيدات دكتر عسكري اين بود كه رصد و گزارش ميزان ايجاد شغل پايدار در استان‌ها به مردم در دستور كار صدا و سيماي مراكز استاني قرار گيرد همچنين نقش مهم صدا و سيماي مراكز در توسعه منطقه‌اي محور ديگر تأكيدات وي به شمار مي رفت.
رئيس رسانه ملي در نشست مشهد به جنبه‌اي ديگر از كاركردهاي شبكه‌هاي استاني نيز پرداخت و آن هم معرفي الگوها و اسوه‌هاي تلاش و نخبگان مناطق مختلف در اين شبكه‌ها بود.
در اين راستا و براي پوشاندن جامه عمل به تأكيدهاي رئيس محترم سازمان، اقدامات مهمي صورت گرفته و از اين پس هم با جديت در دستور كار قرار مي گيرد؛ از جمله اين اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها مي‌توان به توجه كافي و لازم به شعار سال جاري يعني «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» اشاره كرد و در اين راستا تبيين ابعاد اين نامگذاري و ايجاد روحيه پرسشگري از نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط هم جزو وظايف رسانه ملي و شبكه‌هاي استاني خواهد بود.
برنامه پنج ساله معاونت امور استان ها و مراكز در حال تدوين نهايي است اما لازم است استان‌ها هم در اين مسئله همراهي لازم را داشته باشند و در اين راستا پيگيري و انجام مأموريت هايي همچون تربيت نسل جديد برنامه‌سازان، مشاركت در تدوين اطلس جامع فرهنگي استاني و پيوست رسانه‌اي آن و ايجاد قطب‌هاي تخصصي برنامه‌سازي در كنار 24 ساعته شدن همه شبكه‌هاي تلويزيوني مراكز، سرعت‌بخشي به استقرار و آغاز بكار معاونت‌هاي جديد از جمله معاونت فضاي مجازي و اجراي راهبرد شبكه‌محوري از جمله دستورالعمل هاي ابلاغي به شمار مي رود.