سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

مراکز استان ها پیشگام در خلق حماسه سیاسی - صفحه محتوایی خبر

 

 

مراکز استان ها پیشگام در خلق حماسه سیاسی

مراکز استانی صدا و سیما به عنوان بخش قابل توجهی از بدنه رسانه ملی همزمان با آغاز برنامه های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی گسترده ای را برای فراهم نمودن افزایش زمینه مشارکت مردم در خلق حماسه سیاسی طراحی کردند.

این برنامه ریزی با سه رویکرد تبیین، تبلیغ و فراخوان انجام شد که به شکل همزمان از تاریخ اول اسفند ماه سال 91 در مراکز 33  33 گانه استان ها اجرا شد. دوره اول که در 44  روز طراحی شده بود مراکز در دو بخش سیما و صدا هر هفته یک برنامه 30 دقیقه ای ترکیبی تولید و با جانمایی مناسب در کنداکتور پخش قرار دادند. علاوه بر آن هر روز 5 تا 10 درصد دو برنامه روتین و پرمخاطب مرکز به موضوعات مربوطه به این دوره شامل ترجیح منافع ملی بر منافع و دستاوردهای نظام، تقویت پایه های مردم سالاری، دشمن شناسی و خودباوری اختصاص یافت بر اساس برآوردها مدت زمان تولید و پخش برنامه های صدا و سیمای مراکز در این دوره دو زمان 5940 دقیقه ای برای صدا و سیما بوده است. برای دوره دوم که از تاریخ 15 فروردین 92 تا نیمه خرداد ماه به طول انجامیده هر مرکز برای هر هفته یک برنامه 30 دقیقه ای با رویکرد تبلیغی شامل موضوعاتی مثل امیدبخشی و کارآمدی نظام، اهمیت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه، نقش مردم در افزایش اقتدار ملی و اهمیت جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی در صدا و سیما تولید و پخش کردند.

alt

علاوه بر آن هر روز بین 10 تا 20 درصد از 4 برنامه پرمخاطب به این امر اختصاص یافت. در این دوره نیز مراکز مجوعا 15840 دقیقه در صدا و همین میزان نیز در سیما برنامه تولید و پخش کردند. در این دوره همچنین واحدهای خبر مراکز یک باکس 5 دقیقه ای ویژه انتخابات در یکی از بخش های خبری روزانه قرار دادند.

دوره سوم که با رویکرد فراخوان و در بازه زمانی 14 تا 23 خرداد برنامه ریزی شده بود همه مراکز در صدا و سیما هر روز یک برنامه 30 دقیقه ای با یکبار تکرار و جانمایی مناسب در کنداکتور تولید و پخش کردند. علاوه بر این 50 درصد تمام برنامه های روتین مراکز به موضوع انتخابات اختصاص داشت. پخش تیزرهای انتخاباتی و سرودهای ملی با موضوع مشارکت در انتخابات از دیگر برنامه های این دوره بود. مهمترین محورهای دوره فرخوان در برنامه ها را اخلاق انتخاباتی، ویژگی های انتخاب اصلح، دعوت برای مشارکت در انتخابات توسط گروه های مرجع و مورد توجه، تشویق رای اولی ها و رقابت بین شهرهای هر استان و استان های کشور با یکدیگر تشیکل می داد.

در این دوره هم صدا و سیما هر یک به میزان 9900دقیقه برنامه تولید و پخش کردند.

در یک برآورد آماری مراکز استانی صدا و سیما از آغاز برنامه های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا پایان زمان رسمی تبلیغات در مجموعه 63360 دقیقه برنامه تولید و پخش کردند که این میزان برنامه در نوع خود قابل توجه محسوب می شود.