سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

مروری برماجرایی تاریخی در نمایش "غافل" - صفحه محتوایی خبر

 

 

مروری برماجرایی تاریخی در نمایش "غافل"

نمایش رادیویی" غافل" عنوان نمایشی 30 دقیقه ای از صدای مرکز کرمان است که مژگان نیک طبع با نگاهی به کتاب " تاریخ کرمان" نوشته محمود متدین آن را برای رادیو تنظیم کرده است.

این نمایش مروری است بر ماجرای خواجه حسین پاریزی و پسرش که در زمان حمله ی آقا محمد خان به کرمان هرکدام طرفدار یکی از طرفین بودند تا این که آقا محمد خان وارد کرمان می شود و در می یابد که محمد زمان پسر خواجه حسین از طرفداران لطفعلی خان و مخالفان او بوده است و برای مجازات  وی سه راه را به پدرش پیشنهاد می دهد. خواجه حسین از سه راه درآوردن چشم پسرش از حدقه با دستان خود، دویدن جلوی اسب آقا محمد خان از کرمان تا یزد و پرداخت غرامت 1000 تومانی به خان قاجار سومی را برمی گزیند اما...

نمایش غافل را مژگان نیک طبع نویسندگی و کارگردانی، فرجام شهابی تهیه و قاسم راست پور صدابرداری کرده است.

افکتور: شقایق اسدی، بازیگران: محسن کاشانی، سید بهزاد تاج الدینی، مرتضی مطلق و مژگان نیک طبع.

alt