جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

مستند تلویزیونی «ارونه ماد» در سیمای مرکز قزوین - صفحه محتوایی خبر

 

 

مستند تلویزیونی «ارونه ماد» در سیمای مرکز قزوین

مستند تلویزیونی «ارونه ماد» در سیمای مرکز قزوین

 

سیمای مرکز قزوین در مستند تلویزیونی «ارونه ماد» نگاهی به زندگی مردمان تات زبان استان قزوین دارد.
بگفته ی حسن اکبری مدیر روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین این مستند با هدف معرفی پیشینه ی فرهنگ و زبان تاتی دراستان قزوین و همچنین معرفی تاریخ و جغرافیای قوم تات دراستان قزوین تهیه و تولید می شود.
اکبری با اشاره به پراکندگی جمعیت تات زبان استان قزوین گفت: مستند تلویزیونی «ارونه ماد» با مردمان تات زبان استان قزوین در مناطق تاکستان، بوئین زهرا و الموت گفتگو دارد که پیشینه ی زبان تاتی دراین مناطق و همچنین علل پراکندگی جمعیت تات دراستان قزوین بررسی می شود.
مدیر روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین با اشاره به نام انتخاب شده برای مستند تلویزیونی «ارونه ماد» گفت: در زبان تاتی «ارونه» به معنای امروز است و «ماد» هم اشاره به قوم ماد دارد که در واقع اجداد مردمان تات زبان امروز محسوب می شود؛ بر این اساس نام «ارونه ماد» به معنای مادهای امروز یعنی تات زبان ها دارد.
اکبری خاطر نشان کرد: مستند تلویزیونی «ارونه ماد» به تهیه کنندگی مجید حدادی در 4 قسمت 30 دقیقه ای در سیمای مرکز قزوین تولید می شود.