جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

مصیبت نامه عطار دست مایه تولید نمایشی رادیویی شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

مصیبت نامه عطار دست مایه تولید نمایشی رادیویی شد

نمایش رادیویی تجارت به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس طاهری و صدابرداری امیر دادور  به مدت 30 دقیقه در شبکه استانی صدای خراسان رضوی  تهیه شده است.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، نمایش تجارت بر گرفته از مصیبت نامه عطار نیشابوری با قلم عباس طاهری برای رادیو خراسان رضوی تنظیم و از صدای مرکز خراسان رضوی  پخش خواهد شد .

مصیبت نامه یکی از مثنوی های معتبر شیخ عطار نیشابوری در عرفان است که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران یکی از ریشه دارترین کتاب های عرفانی عطار به شمار می آید و به شیوه بسیار موثر و حیرت آوری به دنیا و مظاهر فریبندۀ آن شبیخون می زند و به انسان خواب زده در رهگذر ترسناک عمر هشدار می دهد. مصیبت نامه در دوران های مختلف دستمایه داستان ها و نمایش های بسیاری شد که نمایش تجارت از آن جمله است.

این نمایش روایتگر تاجری است که در هنگام سفر با کشتی متوجه می شود روغن هایی که با خود برای فروش حمل می کند در مقصد خریدار ندارد از این رو برآن می شود تا با نیرنگ کالای خود را با تاجر همسفرش معاوضه کند. پس از معامله به خواست خداوند طوفان کشتی را واژگون می سازد و تاجر به سبب خدعه ای که بکار برده بود دچار خسارت می شود.

alt