جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

معارفه مدیران صدا و سیمای مرکز مهاباد - صفحه محتوایی خبر

 

 

معارفه مدیران صدا و سیمای مرکز مهاباد

معارفه مدیران صدا و سیمای مرکز مهاباد

معارفه مدیران صدا و سیمای مرکز مهاباد

منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) اولویت اصلی برنامه سازی می باشد.

بهرام قوی بنیه مدیر کل صدا و سیمای مرکز مهاباد در معارفه مدیر واحد فنی و مسئولان بخش های امورمالی، شعر و موسیقی، پژوهش و آرشیو مرکز با اشاره به اینکه بیان هنرمندانه و مسئولانه منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) جزء اولویت های تولید و وظیفه اصلی برنامه سازان می باشد، گفت: همکاران مرکز با برنامه ریزی دقیق و منطبق با  سیاست های سازمان جهت نیل به اهداف افق رسانه ملی در تولید برنامه ها توجه ویژه ای به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله) به ویژه مولفه امید و امید آفرینی در سطح جامعه داشته باشند.

قوی بنیه موفقیت در تهیه و تولید پیام تاثیرگذار در شرایط کنونی را موفقیت نظام و مردم ایران اسلامی دانست و به مدیران توصیه کرد همه بخش های برنامه ها و تولیدات مرکز باید محتوای غنی اسلامی- ایرانی داشته و دارای پیام ارزشی باشند.

مدیر کل مرکز تصریح کرد: در نظام اسلامی توانایی، شایستگی، تدین، تعهد و صداقت از ارکان و پایه های مسئولیت و مدیریت هستند و مدیر موفق کسی است که ظرفیت ها و توانمندی ها را بشناسد و با برنامه ریزی صحیح آن را هدایت و نظارت کند.

در ادامه طی احکامی مدیر کل مرکز آقای جعفر رضازاده را به عنوان مدیر فنی مرکز و خسرو خضری، شهباز شاهین پور، پاشا حیدر پور و علی سلامی را به ترتیب به عنوان مسئولان بخش های امور مالی، شعر و موسیقی، پژوهش و آرشیو صدا و سیمای مرکز مهاباد منصوب کرد.