سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

معاون صدا و سرپرست تولید سیمای مرکز اصفهان معرفی شدند - صفحه محتوایی خبر

 

 

معاون صدا و سرپرست تولید سیمای مرکز اصفهان معرفی شدند

در جلسه شورای معاونان مرکز اصفهان ، معاون صدا و سرپرست تولید سیمای این مرکز معرفی شدند.

معاون صدا و سرپرست تولید سیمای مرکز اصفهان معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز اصفهان ، دکتر احمدی افزادی مدیرکل مرکز با اشاره به رسالت مهم رسانه ملی در هدایت افکار عمومی مردم گفت: همدلی و مخاطب محوری از مهم ترین وظایف رسانه ملی است و تحقق این امر تغییر نگرش در مردم و ارتقاءتفکرمذهبی کشور را در پی دارد.
دکتر احمدی افزادی گفت: رسانه ملی در نبرد با رسانه های بی مسئولیت همچون شبکه های اجتماعی باید بیش از پیش با فرا گیری زبان نوین و برنامه ریزی دقیق تلاش کند تا بتواند تهدیدات و بحران های پیش رو را تبدیل به فرصت و مخاطبان خود را افزایش دهد.
مدیرکل مرکز اصفهان با تاکید بر راه اندازی گروه های مختلف اندیشه ورزی در عرصه تولید صداوسیما و اهمیت بخشی به میل و نیاز مخاطبان تصریح کرد: باید از همه ظرفیت های فکری ، فرهنگی ، علمی و مادی و معنوی استان در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات استفاده شود زیرا هویت و عملکرد مدیران و عوامل رسانه همان خروجی آنتن است و اگر آنتن  حذف شود ما معنایی نخواهیم داشت.
وی در ادامه افزود: باید شیوه مدیریت هزینه به سمت مدیریت درآمد تغییر کند و باز مهندسی آرشیو برای تولید و باز تولید در دستور کار قرار گیرد.
همچنین ایشان از زحمات آقای صالحی در زمان تصدی پست تولیدسیما قدردانی و از وی به عنوان یک مدیر خلاق و توانمند در همه زمینه های کاری نام برد و آقای رسول هنرمند را به عنوان سرپرست تولید سیما و آقای سید محسن طباطبایی را به عنوان سرپرست معاونت صدای مرکز اصفهان معرفی کرد.
گفتنی است در پایان معاونان گزارش های عملکردی و پیشنهادات راهبردی خود را ارائه دادند.