جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

موسوی به جرگه بازنشستگان پیوست - صفحه محتوایی خبر

 

 

موسوی به جرگه بازنشستگان پیوست


در سومین جلسه شورای سیمای معاونت امور استان ها در سال جاری،از تلاش های سید حسین موسوی در پایان دوره خدمت وی در رسانه ملی تقدیر به عمل آمد و از مدیر کلی نظارت و ارزیابی مرکز سیمای استان ها تودیع شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، در این جلسه معاون امور استان ها صداقت، تلاش، کوشش، تواضع و فروتنی را از صفات بارز موسوی ذکر کرد و افزود: ایشان با آبرومندی و سربلندی به افتخار بازنشستگی نائل آمدند و امیدواریم از تجارب ارزنده ایشان در شوراهای تخصصی مرکز سیمای استان ها استفاده نماییم.

در ادامه موسوی یک دهه فعالیت در معاونت امور استان ها را یکی از بهترین دوره های کاری خود در رسانه ملی ذکر کرد و گفت: با همکاری صمیمانه مدیران و کارکنان اداره کل نظارت و ارزیابی سیمای استان ها، به لطف الهی فعالیت ها در نظارت و ارزیابی نهادینه شده است و امیدوارم این روند توسط مدیر بعدی با تعالی و تکامل بیشتر همراه باشد.

alt

alt