جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

موسیقی های منتخب آبان ماه مراکز معرفی شدند - صفحه محتوایی خبر

 

 

موسیقی های منتخب آبان ماه مراکز معرفی شدند

بر اساس گزارش مرکز موسیقی و سرود سازمان قطعه موسیقی «صدای یار» تولید مرکز مهاباد و «شادیانه» از مرکز کرمان به دلیل توجه به نواهای بومی اصیل منطقه، بازسازی مطلوب و با سلیقه و توجه به آواهای کهن به عنوان آثار منتخب آبان ماه 93 انتخاب شدند.

«ده نگی یار» عنوان قطعه ای موسیقی است که با موضوع جشن و اعیاد و ساختار سنتی محلی به مدت 5 دقیقه در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز مهاباد تهیه شده است.

 این قطعه موسیقی با تنظیم و صدابرداری شهباز شاهین پور و خوانندگی محمد شاهین پور اجرا شده است.

alt