رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

میزان - صفحه محتوایی صدا

 

 

میزان

تهیه کننده: خانم نجدی

گوینده : خانم کوتی عرب

با توجه به نیاز مردم به آگاهی بیشتر در مسائل حقوقی و جزایی و روند قانونی در زمان برخورد با مسایل حقوقی وجود یک برنامه حقوقی لازم به نظر می رسد.به این منظور صدای مرکز خوزستان با تهیه کنندگی خانم نجدی اقدام به تهیه و پخش برنامه ای به نام مصلی عشق نموده است که در این برنامه مسائل مبتلا به مردم مطرح می شود و باحضور در بین  آنها در مورد موضوع برنامه و میزان آگاهی آنان از مسایل حقوقی گزارش گرفته می شود(خصوصا با مردمی که برای حل مشکل خود به دادگاه ها و دادسراها مراجعه کرده اند.) کارشناس برنامه نیز به صورت حضوری در برنامه حضور خواهد داشت و به سوالات مردم پاسخ خواهد داد و نظر کارشناسی را در مورد موضوع برنامه خواهد گفت .این برنامه در ساعت 10:15 به مدت 30 دقیقه پخش خواهد شد.

سال تولید: دی 97
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.