رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نخستین نشست شورای عالی سیاستگذاری نوزدهمین دوره جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما - صفحه محتوايي گزارش تصويري

 

 

گزارش تصويري

نخستین نشست شورای عالی سیاستگذاری نوزدهمین دوره جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما

نخستین نشست شورای عالی سیاستگذاری نوزدهمین دوره جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما


                  جديدترين گزارش تصويري